مدیر کل سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری خراسان رضوی گفت: با تصویب کمیسیون سیاسی- دفاعی هیات دولت بخش گلبهار در این استان به شهرستان ارتقا یافته است.

محمدعلی نبی پور افزود: این شهرستان دارای دو بخش مرکزی و گلمکان است که مرکز این شهرستان، شهر گلبهار و مرکز بخش گلمکان نیز شهر گلمکان می‌باشد.

وی ادامه داد: با تصویب ارتقای گلبهار به شهرستان، تعداد شهرستانهای خراسان رضوی به ۳۳ شهرستان افزایش یافته است.

مدیر کل سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری خراسان رضوی گفت: البته مصوبه ارتقای بخش گلبهار به شهرستان هنوز به استانداری ابلاغ نشده است.

مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید گلبهار نیز با اشاره به مزیتهای شهرستان شدن این بخش گفت: با توجه به افزایش جمعیت ساکن در گلبهار که به ۱۲۰ هزار نفر رسیده است، توسعه خدمات دستگاه‌های دولتی و خدماتی یک نیاز ضروری برای مردم این شهر است.

هومن گریوانی افزود: همه دستگاه‌های اجرایی و خدماتی در شهر جدید گلبهار مستقر نیستند و اغلب نمایندگی‌های آنها در گلبهار مشغول خدمات رسانی می‌باشند، با ارتقای گلبهار به شهرستان دستگاه‌های اجرایی موظف خواهند شد در مدت ۶ ماه، ادارات تابعه را در گلبهار مستقر کنند و نیاز مردم را پاسخ دهند.

شهرجدید گلبهار از توابع شهرستان چناران بود که چهار هزار هکتار وسعت دارد و در ۳۵ کیلومتری شمال غربی مشهد در امتداد جاده مشهد – چناران واقع است. این شهر برای جمعیت ۲۰۰ هزار نفر و قابل توسعه تا ۴۰۰ هزار نفر ساخته شده است.

ایجاد این شهر در چارچوب سیاست ایجاد مراکز اقماری اسکان جمعیت برای شهرهای بزرگ به منظور کنترل توسعه پیوسته این شهرها، هدایت اسکان جمعیت در محدوده اطراف آنها و جلوگیری از نابودی زمینهای کشاورزی اطراف شهرها و اسکان بی رویه جمعیت، سال ۱۳۷۲ به عنوان نخستین مصوبه “طرح جامع شهرهای جدید” به تصویب شورای عالی شهرسازی ایران رسید.