شهردار مشهدمقدس از افتتاح رسمی از کوه پارک خبر داد و گفت: کوه‌پارک مرهم کوچکی بر زخم درخت‌های توت وکیل‌آباد و سپیدارهای ملک‌آباد است.

 محمدرضا کلائی در پست اینستاگرامی خود خبر از افتتاح کوه پارک مشهد داده است و آورده است:از امروز کوه پارک مشهد پذیرای شماست. کوه‌پارک مرهم کوچکی بر زخم درخت‌های توت وکیل‌آباد و سپیدارهای ملک‌آباد است. با بیش از یک میلیون درخت که به عشق شما کاشته‌ایم.

گشایش کوه‌پارک با شعار «خانواده امن‌ترین جای دنیا»  به جای «خانه امن‌ترین جای دنیا»  انجام می‌گیرد، در شرایط بحرانی و پیچیده فعلی کرونا، کوه‌پارک مجال مختصری برای ارائه خدمت خانواده‌محور است.

شهردار مشهد ادامه داده است: به همین دلیل هم همکارانم همت کرده و پروژه‌ای ٣۶ ماهه را به صورت شبانه‌روزی در حدود ۴ ماه برای شما مردم نازنین آماده کردند. باورم این است که سیاست‌گذاری‌های پیشگیری و مهار کرونا، نباید مدام توپ را به زمین مردم بیاندازد، در کنار هر سلب و حذف باید ایجاب‌ها و افزوده‌هایی باشد.

تصمیمی که برای ارتفاعات جنوبی مشهد گرفته شده، تبدیل بخشی از پروژه کمربند جنوبی به «کوه پارک» بوده است.شهردار مشهد در جلسه شورای اداری استان از پروژه بعنوان یکی از پروژه‌های شاخص شهرداری مشهد دانسته است.