بعد از ارزیابی فنی و اقتصادی تقاضاهای ارسال شده به دبیرخانه فراخوان عمومی مرمت، احیاء و حق بهره‌برداری مدت معین برخی بناهای تاریخی، ۳۲ متقاضی امتیاز لازم را کسب کرده و در نهایت تقاضای سرمایه‌گذاری در ۲۲ بنا به تایید کمیسیون مزایده صندوق احیاء رسید.

پیرو فراخوان عمومی واگذاری مرمت، احیا و حق بهره‌برداری مدت معین برخی بناهای تاریخی فرهنگی، پاکت‌های ارسالی به دبیرخانه فراخوان، با حضور نمایندگان سازمان بازرسی کل کشور، وزارت میراث فرهنگی، گردشگری صنایع دستی و اعضای کمیسیون مزایده صندوق احیاء، بازگشایی و نتایج این فراخوان اعلام شد.

بعد از ارزیابی فنی و اقتصادی ۴۶ پاکت ارسال شده به دبیرخانه فراخوان عمومی مرمت، احیاء و حق بهره برداری مدت معین برخی بناهای تاریخی، ۳۲ متقاضی امتیاز لازم را کسب کرده و در نهایت تقاضای سرمایه گذاری در ۲۲ بنا به تایید کمیسیون مزایده رسید.

این بناها شامل «خانه جلال آل احمد تهران»، «عمارت دیوانخانه و خانه محتشم و خانه افشاریان شیراز»، «کاروانسرای میاندشت سمنان»، «بانک ملی شهربانی دارایی و عمارت کلاه فرنگی و شیرخورشید ماکو»، «عصارخانه شهید عصاری آران و بیدگل»، «خانه سالک و خانه مغنی اصفهان»، «خانه آذین و عمارت گلشن بوشهر»، «خانه سوزنگر دزفول» و «خانه بهروزی قزوین»، «خانه کازرونی و خانه اسماعیل مرغون یزد»، «کاروانسرای گدوک سوادکوه»، «خانه فاطمی گرگان»، «خانه صادقی لاهیجان»، «کاروانسرای دهدشت و حمام کهیار»، «حمام نظام کرمانشاه»، «خانه غفاری کرمان» است.

همچنین تقاضای سرمایه گذاری در ۳ بنا، به دلیل عدم احراز صلاحیت متقاضیان رد و واگذاری حق بهره برداری یک بنا (کاخ شهرستانک) تمدید شد.

در این جلسه، پاکتهای الف مرحله دوم فراخوان نیز بازگشایی شد. از مجموع پاکت های ارسال شده در این مرحله به دبیرخانه فراخوان، تقاضای سرمایه گذاری در ۸ بنا به تایید کمیسیون رسید تا طی هفته آینده پاکت های «ب و ج» آنها در کمیته فنی و اقتصادی ارزیابی شود. این بناها شامل «حمام شاه اصفهان»، «خانه حکیم باشی کاشان»، «عمارت والی کهره شهر چرداول استان ایلام»، «خانه نجفی بوشهر»، «خانه مستوفی شوشتر»، «کاروانسرای شاه عباسی دامغان»، «ارگ محمدجسین خان نارویی شهر زهک استان سیستان و بلوچستان» و «عمارت امیر مفخم خمین» است.

  • منبع خبر : تسنیم