تعدد متولیان امر زیارت پیرامون بقاع متبرکه‌ باعث می‌شود که نتوان با یک مدیریت واحد و فرماندهی مشخص در امر زیارت مواجه بود.

به گزارش پایگاه خبری زیارت نیوز، عضو هیات علمی پژوهشکده گردشگری جهاد دانشگاهی گفت:به طور کلی مسئله زیارت یکی از موضوعاتی است که به دلیل  مشخص نبودن مسئول و متولی امر زیارت که تنها مختص شهر مشهد نیست، باعث شد تا نتوانیم قضاوت درستی در رابطه با امر زیارت داشته باشیم.

سعید خدیوی اظهار کرد:سازمان حج و زیارت، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت میراث فرهنگی و گردشگری، سازمان اوقاف و امور خیریه و تولیت‌های اماکن مقدس شهرهای زیارتی مانند مشهد درگیر امر زیارت هستند، اما به دلیل ساختار فقهی و تا حدودی حقوقی به گونه‌ای نیست که نهاد و نظام حکمرانی در آن‌ها یک نظام سلسله مراتبی مشخص با تقسیم وظایف معین باشد.

عضو هیات علمی پژوهشکده گردشگری جهاد دانشگاهی تصریح کرد: سازمان حج و زیارت متولی امر زیارت در خارج از مرزهای ایران است و میراث فرهنگی و گردشگری باید موضوع گردشگری را هدایت کند. اما برخی مواقع گردشگری و مسئله زیارت با هم پیوند می‌خورند. از طرف دیگر سازمان اوقاف و امور خیریه متولی بقاع متبرکه به خصوص مکان‌هایی که تولیت آن‌ها مشخص نیست، مدیریت را در امر زیارت انجام می‌دهند.

وی ادامه داد: موضوع زیارت پیرامون بقاع متبرکه‌ در مشهد، ری، شیراز و شهرهایی از این دست که متولی مجزایی دارند باعث می‌شود که نتوان با یک مدیریت واحد و فرماندهی مشخص در امر زیارت مواجه بود. البته باید گفت که این مسئله در شهرهای زیارتی همچون مشهد بیشتر تشدید می‌شود، زیرا علاوه بر نهادهایی که ذکر شد خود بقعه متبرکه هم تا حدودی متولی جدی امر زیارت است.

خدیوی به خبرنگار ایسنا عنوان کرد: استانداری و شهرداری مشهد هم در کنار دیگر مجموعه‌ها به حوزه مدیریت زیارت ورود کرده‌اند و این تکثر متولیان که بخشی از آن به دلیل ساختارهای فقهی و حقوقی تشدید شده، باعث شده است نتوان قضاوت درستی در رابطه با موضوع مدیریت امر زیارت به طور کلی در کشور و به طور خاص در مشهد داشت.