معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار آذربایجان شرقی بر لزوم تشکیل شرکت‌های خصوصی تسهیل‌گر و فعال در حوزه گردشگری سلامت تاکید کرد.

محمد کلامی در کارگروه توسعه گردشگری سلامت با اشاره به چالش‌های فراروی این حوزه در استان، اظهار داشت: گردشگری سلامت یکی از شکوفاترین بخش‌های صنعت گردشگری در جهان است که توجه اکثر کشورها را به خود جلب کرده است.

وی ادامه داد: با توسعه گردشگری سلامت و ایجاد جاذبه‌های آن از طریق بهبود وضعیت ارائه خدمات پزشکی، می‌توان به افزایش ورود گردشگران سلامت به استان کمک کرد که در این راستا باید شرکت‌های تسهیلگر خصوصی فعال و قدرتمند در استان تشکیل شوند.

کلامی با اشاره به عمده چالش‌های گردشگری سلامت در بعد داخلی، گفت: از جمله این چالش‌ها، موانع نظام اداری شامل ضعف نظام اداری، تداخل مسائل حوزه گردشگری بین دستگاه‌های ذی‌ربط، ضعف همکاری بخش دولتی و خصوصی و ضعف نظارت و پایش است.

وی، موانع عمده زنجیره خدمات پزشکی همچون ضعف فرآیند خدمات، فعالیت‌های غیررسمی و زیرزمینی، ضعف سرمایه‌گذاری در حوزه‌های مختلف و موانع مربوط به بازارهای هدف گردشگری مانند تعامل مناسب با بیماران، ضعف در بازاریابی و تبلیغات و موقعیت ضعیف رقابتی را از دیگر چالش‌های این حوزه برشمرد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار آذربایجان‌شرقی، بیان داشت: کارگروه توسعه گردشگری سلامت باید فعال شده و نسبت به ارائه راهکارهای عملیاتی جهت توسعه این بخش اقدام کند.

  • منبع خبر : مهر