رئیس مرکز ملی فرش ایران گفت: مشهد هاب مرکز تجارت جهانی فرش دستباف ایران خواهد شد.

رافع در نشست مشترک با رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی در خصوص وضعیت فرش دستباف ایرانی اظهار کرد: فرش دستباف ایران شناسنامه‌دار می‌شود.  

وی با اشاره به اینکه صدور پروانه بهره‌برداری فرش دستباف در کشور افزود: با توجه به آمار موجود خراسان رضوی رتبه نخست صدور پروانه بهره‌برداری صنعت فرش دستباف کشور را به خود اختصاص داده است.

به گزارش روابط عمومی سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی در این نشست مشترک از رضا احدیان به عنوان یکی از مشاهیر فرش دستباف ایران با اهدا لوح سپاس تجلیل شد.  

  • منبع خبر : ایسنا