مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی گفت: وجود کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد، موجب تقویت و ایجاد نشاط روحی و همچنین پایبندی به ارزش‌های اسلامی در افراد جامعه می‌شود.

جعفر مروارید با تاکید بر اینکه کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد، موجب تقویت و ایجاد نشاط روحی و همچنین پایبندی به ارزش‌های اسلامی در افراد جامعه می‌شود، اظهار کرد: احیای کارکردهای مسجد، ترویج فرهنگ قرآنی، سیره نبوی و معارف و آموزه‌های اهل بیت(ع) و همچنین مبارزه با هجمه‌های فرهنگی از رسالت‌های کانون‌های مساجد است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی افزود: کانون‌های فرهنگی هنری مساجد با منابع انسانی و خلاقیت مردمی شکل گرفته است؛ لذا ویژگی مردمی بودن کانون‌های فرهنگی هنری مساجد آنان را بسیار متفاوت‌تر از سایر نهادهای فرهنگی کرده است.

مروارید از دیگر ویژگی‌های کانون‌های فرهنگی هنری مساجد را عنصر شادابی و طراوت به واسطه حضور جوانان دانست و اظهار کرد: ترکیب فرهنگ و هنر در کانون‌ها حائز اهمیت است. فرهنگ سبب عمق بخشیدن به فعالیت‌ها و هنر سبب جذابیت و اثرگذاری می‌شود. ترکیب این دو ویژگی سبب تمایز فعالیت‌های کانون‌ها در مساجد شده است.

بر اساس گزارش روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی‌؛ وی با اشاره به اینکه گسترش برنامه‌های تربیتی بین نوجوانان و جوانان باعث افزایش هم‌افزایی اجتماعی بین آن‌ها می‌شود، افزود: کانون‌های فرهنگی هنری مساجد با جذب حداکثری جوانان و نوجوانان می‌توانند به خوبی در مقابل دشمنان ایران و اسلام ایستادگی کنند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی با تاکید بر اینکه کانون‌های مساجد در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در پیشبرد اهداف دینی و فرهنگی نظام اسلامی به خوبی نقش‌آفرینی می‌کنند، افزود: فعالیت‌های کانون‌های مساجد مظهر بالندگی فرهنگی در مساجد است.