مدیرکل امور اجتماعی و مشارکت‌های سازمان اوقاف و امور خیریه گفت: طرح ملی قرار دوازدهم با نام و یاد امام زمان(عج) دوازدهم هر ماه در 540 بقعه متبرکه کشور اجرا می شود.

به گزارش پایگاه خبری زیارت نیوز، مدیرکل امور اجتماعی و مشارکت‌های سازمان اوقاف و امور خیریه امروز در افتتاحیه طرح ملی “قرار دوازدهم” در آستان مقدس امام زاده غیاث الدین محمد(ع) مشهد گفت: طرح ملی “قرار دوازدهم” با نام و یاد امام زمان(عج) دوازدهم هر ماه در ۵۴۰ بقعه متبرکه کشور اجرا می شود و در مرحله اول در اسفند ماه سال جاری بالغ بر ۵۰ هزار بسته معیشتی از عواید موقوفات و کمک خیرین تهیه و میان اقشار آسیب پذیر توزیع می شود.

رضا معممی مقدم در مراسم افتتاحیه طرح ملی قرار دوازدهم که همزمان در بقاع متبرکه سراسر کشور در امام زاده غیاث الدین محمد(ع) مشهد برگزار شد؛ بیان کرد: اوقاف خراسان رضوی اقدامات ارزشمندی انجام ‌می دهد که الگویی برای ادارات اوقاف در سایر استان ها است و طرح قرار دوازدهم برگ زرینی از حوزه خدمات اجتماعی در کارنامه سازمان اوقاف است.

مدیر کل امور اجتماعی و مشارکت های سازمان اوقاف و امور خیریه در خصوص چرایی، چیستی و چگونگی طرح قرار دوازهم گفت: مقام معظم رهبری در سال جاری در سخنرانی خود فرمودند: خدمات اجتماعی امروز جهاد تلقی می شود، زمانی جهاد حضور در جنگ بود اما امروز جهاد، جهاد مواسات و شما جهاد گر هستید؛ همچنین چیستی قرار دوازدهم استمرار مواسات به صورت منسجم است یعنی در طول ماه مهدی یاور جذب کنیم و اینها با کمک خیرین اقدام به تهیه بسته می کنند تا در یک روز مشخص به دست نیازمندان برسد و این انسجام بسیار مهم است.

وی با بیان اینکه این طرح به گونه ای طراحی شده که در تهیه بسته های معیشتی از مشارکت مردم بهره مند شویم؛ افزود: ما می خواهیم متکی به مهدی یاوران باشیم تا مشارکت های مردمی جذب و تبدیل به بسته شود و به دست نیازمندان برسد.

وی تصریح کرد: بر اساس هدف گذاری انجام شده در ۱۹۷ بقعه شاخص سطح یک باید حداقل ۱۱۰ مهدی یاور را شناسایی ، سازماندهی و جذب کنند و ۳۴۷ بقعه سطح دو حداقل باید۷۰ مهدی یاور شناسایی، جذب و بکار گیری شوند و در مجموع هدف گذاری حداقلی ما به این صورت است که در ۵۴۰ بقعه در سال ۵۴۰ هزار بسته معیشتی را تهیه و بین نیازمندان توزیع می کنیم.

مدیر کل امور اجتماعی و مشارکت های سازمان اوقاف و امور خیریه با تاکید بر هوشمندی در شناسایی افراد نیازمند؛ گفت: برخی از ذاکرین، مداحان، رانندگان و کارگر مهمان سراها و … به دلیل شرایط کرونا بیکار شدند و در وضعیت اقتصادی خوبی نیستند اما زبان تکدی گری ندارند لذا باید این افراد و جامعه هدف هوشمندانه شناسایی شوند.

وی ترویج و تبلیغ مهدویت در زمان خاصی چون شعبانیه را ظلم به حضرت دانست و افزود: طرح قرار دوازدهم تمرینی برای ظهور است، امام زمان در دولت خود قطعا عدالت اجتماعی را محقق خواهند کرد و یا همان بیانیه گام دوم انقلاب است.

مععمی مقدم بیان کرد: امروز بالغ بر ۵۰ هزار بسته در ایران توزیع می شود و افتتاحیه این طرح ملی در مشهد رقم خورد.