معاون گردشگری و زیارت سازمان اجتماعی و فرهنگی شهرداری مشهد گفت: دبیرخانه شهرهای زیارتی ایران اسلامی به دلیل وجود بارگاه حرم مطهر رضوی با محوریت مشهد مقدس ایجاد و شکل گرفته و شهرستان طبس به عضویت این دبیرخانه درآمد.

به گزارش پایگاه خبری زیارت نیوز، سید جلیل بامشکی با بیان این خبر اظهار کرد: بنا به درخواست شهردار طبس در فروردین ماه سال ۱۴۰۳ مبنی بر عضویت در دبیرخانه شهرهای زیارتی ایران اسلامی، جلساتی در روزهای ۲۹ و سی ام با حضور مدیران شهری و استانی برگزار خواهد شد.

وی با اشاره به اهداف تشکیل این دبیر خانه ادامه داد: این دبیر خانه با هدف تامین و ترویج فرهنگ زیارت، تقویت هویت دینی، هماهنگی و ایجاد وحدت رویه در اجرای بهتر مصوبات کارگروه ملی زیارت و توسعه و اشاعه هنرها و علوم حوزه زیارت، فعالیت می کند.

معاون گردشگری و زیارت سازمان اجتماعی و فرهنگی شهرداری مشهد همچنین عنوان کرد: رویکرد اصلی این دبیر خانه، ترویج امر زیارت و اتخاذ تصمیمات هماهنگ در خصوص امور فرهنگی، عمرانی، زیر بنایی و زیر ساختی است که تلاش داریم در یک همکاری دو جانبه با کارگروه زیارت این اتفاقات رقم بخورد.

بامشکی تصریح کرد: باتوجه به حضور حرم حضرت حسین بن موسی کاظم(ع) در شهر طبس و با هماهنگی که بین شهرهای زیارتی شیراز، قم و مشهد انجام شد، شهر طبس به شهرهای زیارتی اضافه خواهد شد.

وی با اشاره به ریاست شورای راهبردی دبیرخانه شهرهای زیارتی مشهد به شهردار مشهد، گفت: مراسم اهدا حکم عضویت طبس فردا سی فروردین ماه در محل امام زاده حسین بن موسی کاظم(ع) با حضور شورای اداری و با امضای شهردار مشهد برگزار و شهرستان طبس به صورت رسمی به عضویت دبیر خانه شهرهای زیارتی در می آید.