مدیر موزه بزرگ خراسان از اهدای سکه‌های عهد سلوکیان به موزه بزرگ خراسان خبر داد.

محمد رکنی اظهار داشت: در راستای اجرای طرح ساماندهی موزه بزرگ خراسان، سکه‌های اهدایی پس از پاک‌سازی، خوانش و شناسنامه سازی، در بخش اشیای اهدایی موزه به نمایش گذاشته خواهد شد.

وی با بیان این‌که سکه‌ها متعلق به دوره سلوکی است، ادامه داد:«حسن روزرخ» اهداکننده این سکه‌های تاریخی از راهنمایان پیشکسوت خراسان و راهنمای تخصصی کشور افغانستان و مسلط به زبان‌های انگلیسی و فرانسوی است که سال‌ها در حوزه منطقه تاریخی خراسان بزرگ مطالعه و بررسی میدانی داشته است.

رکنی تصریح کرد: طی مراسمی در موزه بزرگ خراسان از این اهداکنندگان آثار تاریخی تقدیر شد.

وی تصریح کرد: سلوکیان جانشینان سلوکوس یکم بودند که در ۳۰۶ پ.م. به قدرت رسید. امپراطوری سلوکی در میان سال‌های ۳۱۲ تا ۶۴ پیش از میلاد (۲۴۸ سال) بر آسیای غربی فرمان می‌راند.سلوکیان جانشینان سلوکوس یکم بودند که در ۳۰۶ پ. م به قدرت رسید. امپراطوری سلوکی در میان سال‌های ۳۱۲ تا ۶۴ پیش از میلاد (۲۴۸ سال) بر آسیای غربی فرمان می‌راند.