رئیس دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: یکی از رسالت های مهم حوزه بهداشت و درمان، تلاش در راستای افزایش دانش و آگاهی جامعه در زمینه سلامت است.

محمد علی کیانی در آئین رونمایی از سند سواد سلامت استان خراسان رضوی اظهارداشت: در دوران همه گیری کرونا، موضوع سواد سلامت بیش از پیش مورد توجه قرار گرفت و نشان داد کشورهایی که در این زمینه فعالیت بیشتری داشتند، در مدیریت کنترل و مهار این ویروس نیز موفق تر عمل کردند.

وی با بیان اینکه موضوع دانش و آگاهی مردم در زمینه سلامت یکی از موارد مهم و ضروری مورد نیاز در سطح جامعه محسوب می شود خاطر نشان کرد: تلاش در راستای ارتقاء سواد سلامت جامعه تنها در حیطه وظایف حوزه بهداشت و درمان نیست و تمام سازمان ها و نهادهای تاثیر گذار، باید در این مسیر همکاری مستمر داشته باشند.

رئیس دانشگاه  علوم پزشکی مشهد با بیان اینکه در دوران همه گیری کرونا، تمامی سازمان ها و نهادهای تاثیر گذار در ذیل ستاد ملی کرونا، در یک راستا برای مقابله با این ویروس همکاری و هماهنگی داشتند و این امر نشان دهنده نقش همکاری تمامی سازمان ها در ارتقاء سلامت جامعه است تصریح کرد: یکی از مصوبات ستاد ملی کرونا پس از پیک ششم کرونا، لزوم ایجاد مجموعه های سلامت محور در تمامی سازمان ها در راستای افزایش دانش و آگاهی سلامت در حوزه زیر پوشش است.

کیانی خاطر نشان کرد: در این راستا با تصویب ستاد استانی کرونا ،سند ارتقاء سواد سلامت استان خراسان رضوی  به  همت دانشکده بهداشت دانشگاه  علوم پزشکی مشهد تدوین شد تا با افزایش آگاهی و دانش سلامتی مردم در صورت بروز بحران هایی همچون همه گیری ویروس کرونا بتوان به شکل مناسبی مسئله را مدیریت نمود.

وی با بیان اینکه سازمان ها علاوه بر همکاری در ارتقاء سواد سلامت در حوزه فرهنگ سازی نیز نقش موثری را ایفا می کنند اظهار کرد: یکی از نقش های مهمی که سازمان ها دارند موضوع مسئولیت اجتماعی است که در این راستا باید در سطح جامعه نقش خود را ایفا نمایند تا بتوان به شکل مناسبی در مسیر ارتقاء سواد سلامت جامعه گام برداشت.  

رئیس دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: در راستای سند ارتقاء سواد سلامت، سازمان های استان زیر پوشش دوره های آموزشی در این زمینه قرار می گیرند و پس از اجرا بر روند اجرای سند نظارت خواهد شد.

  • منبع خبر : تسنیم