رئیس سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور از واگذاری و تبدیل زندان قدیمی سمنان به مکان تفریحی و گردشگری خبر داد.

 محمدمهدی حاج محمدی با اعلام این خبر افزود: در راستای تامین آرامش بصری شهروندان سمنانی، زندان قدیم سمنان به مکان تفریحی و گردشگری تبدیل می شود. 

وی اظهار داشت: پس از انتقال زندان سمنان به خارج از شهر این مکان که از قدمت تاریخی نیز برخوردار است به مکانی تفریحی و گردشگری تبدیل خواهد شد. 

رئیس سازمان زندان ها در خصوص  ماموریت زندانبانی اظهار داشت: نگهداری و نگهبانی از زندانیان جهت اصلاح و درمان است به امید آنکه این تنبیه به تنبه بیانجامد و البته برای تامین آسایش و آرامش خاطر شهروندان برخی باید در زندان بمانند‌.

رئیس سازمان زندان ها همچنین در مراسم آزادی زندانیان زندان مرکزی سمنان گفت: سازمان زندان ها به دنبال آزادی زندانیان به هر قیمت نیست و اعتقاد داریم آزادی پیش از موعد بدون اطمینان از تاثیر برنامه های اصلاحی و تربیتی نوعی خیانت به فرد و جامعه است. و البته ماندن زندانی پس از اطمینان از اصلاح نیز خیانت است.

عضو شورای عالی قوه قضائیه خطاب به مددجویان گفت: اتفاقات خوب و تغییر مسیر زندگی مستلزم اراده و گام اول ماست و شما می توانید تجربه داروی تلخ زندان را به خوبی به دوستانتان منتقل کنید و دستگیر آنها باشید.

  • منبع خبر : تسنیم: