رئیس سازمان اجتماعی و فرهنگی شهرداری مشهد از راه اندازی نخستین سینما خودرو در کوه‌پارک مشهد خبر داد.

محمد محسن مصحفی  اظهار داشت: در کنار نصب المان‌های فرهنگی در منطقه کوه‌پارک با توجه به مناسب بودن فضا تصمیم به راه‌اندازی سینما خودرو در آن گرفته‌ایم.

مصحفی گفت: مقدمات این کار آماده شده و در روزهای آینده، سینما خودرو در انتهای مسیر کوه‌پارک برای استفاده خانواده‌ها راه‌اندازی و اکران فیلم انجام خواهد شد.