همه دارندگان فیش عمره سال ۸۷ و پیش از آن می‌توانند از امروز ( ۳۰ آذرماه) برای تشرف به سرزمین وحی نام‌نویسی کنند.

 ثبت‌نام عمره از ۲۲ آذر آغاز شده است و نخستین اعزام‌ها از ۱۳ دی‌ماه سال جاری از ۱۰ فرودگاه کشور صورت می‌گیرد. بر اساس برنامه تا ۱۰ اسفند قرار است ۷۰ هزار ایرانی به سرزمین وحی اعزام شوند.

به این ترتیب همه دارندگان فیش عمره در سال ۸۷ و قبل از آن می‌توانند از امروز ۳۰ آذر برای تشرف به سرزمین وحی نام‌نویسی کنند.

براساس این گزارش، هزینه عمره ۴۰ تا ۴۴ میلیون تومان است که زائران باید حداکثر ۴۸ ساعت پس از ثبت‌نام اولیه در سامانه عمره، این مبلغ را واریز کنند.