مدیر موزه ملی ایران گفت: جرائم حوزه میراث‌فرهنگی قابل گذشت نیست و قضات و دادستان‌ها باید برخورد جدی‌تری با جرائم این حوزه داشته باشند.

 جبرئیل نوکنده مدیر موزه ملی ایران در نشست تخصصی “میراث در خطر ایران” که عصر امروز سه‌شنبه ۲۱ آذر ۱۴۰۲ در محل سالن آمفی‌تئاتر موزه ملی ایران برگزار شد، با بیان این مطلب اظهار کرد: خسارت در میراث‌فرهنگی اعم از مادی و معنوی جایگزین‌ناپذیر و غیرقابل جبران است.

مدیر موزه ملی ایران افزود: اگر یک شی را جان اثر بدانیم و ارزش‌های یک اثر را به عنوان روح اثر و قسمت معنوی آن درنظر بگیریم سخن اشتباهی نگفته‌ایم.

او گفت: میراث‌فرهنگی متعلق به یک جغرافیا نیست، بلکه متعلق به تمام جهان است و به بشریت تعلق دارد. خسارت به میراث‌فرهنگی مانند خسارت به قسمتی از بدن انسان است که بعدا با اعضای مصنوعی بدن آن را جایگزین کنیم. خسارت به میراث‌فرهنگی در حقیقت خسارت به میراث بشری است بنابراین صیانت، حفاظت و مرمت از آثار تاریخی بسیار ارزشمند و دارای اهمیت است.

مدیر موزه ملی ایران اضافه کرد: خسارت به محوطه‌های تاریخی را نباید به صورت سطحی نگاه کرد پیشنهاد من این است که فهرستی از میراث در خطر تهیه کنیم و برای صیانت از این آثار ردیف بودجه مستقل تعیین شود.

نوکنده با اشاره به اهمیت توجه جدی دادستان‌ها به حوزه میراث‌فرهنگی یادآور شد: در قانون مجازات اسلامی، جرائم مرتبط به حوزه میراث‌فرهنگی جزو جرائم غیرقابل گذشت نیست از این رو دادستان‌ها و قضات باید نسبت به برخورد با جرائم میراث‌فرهنگی جدی‌تر برخورد کنند.

  • منبع خبر : فارس