«آزمون جامع دوره‌های کوتاه‌مدت گردشگری که به دلیل بحران کرونا به تعویق افتاده بود؛ با افزوده شدن سه رشته جدید در ماه آینده برگزار و بیش از 6هزار داوطلب در آن به رقابت خواهند پرداخت.»

زاهد شفیعی افزود: «در این آزمون ۶۴۱۱  داوطلب در هفت دوره “مدیریت فنی دفاتر خدمات مسافرتی”، “راهنمایان ایران‌گردی جهان‌گردی”، “راهنمایان طبیعت‌گردی”، “راهنمایان زمین‌گردشگری” و نیز سه دوره جدید “مدیریت عمومی تأسیسات گردشگری”، “کارشناس ارزیاب طرح تطبیق” و “مدیر فنی طرح تطبیق” به صورت مجزا و طی ساعات تعیین شده به سنجش اطلاعات و آموخته‌ها در طول دوره خود خواهند پرداخت.»

مدیر‌کل آموزش و مطالعات گردشگری گفت: «در این میان بیشترین آمار به ترتیب مربوط به دوره “راهنمایان فرهنگی” با تعداد ۲۹۵۰ نفر، “مدیریت فنی دفاتر خدمات مسافرتی” ۱۹۴۴ نفر، “راهنمایان طبیعت‌گردی” ۹۰۸ نفر و “راهنمایان زمین گردشگری” ۴۰ نفر، “مدیریت عمومی تأسیسات گردشگری” ۳۸۰ نفر، “کارشناس ارزیاب طرح تطبیق” ۱۶۳ نفر و “مدیر فنی طرح تطبیق” ۲۶ نفر است.

شفیعی خاطرنشان کرد:  «کماکان استان تهران با بیشترین متقاضی به تعداد ۱۵۶۱ نفر و استان‌های خراسان رضوی ۵۶۱ نفر، فارس ۴۴۵ نفر و اصفهان ۴۱۷ نفر در صدر جدول آمار قرار گرفتند.»

او همچنین در تشریح چگونگی ثبت‌نام در آزمون مذکور گفت: «در این راستا سامانه آزمون جامع به آدرسedutourism.ichto.ir از تاریخ ۹۹/۴/۲۱ لغایت ۹۹/۴/۲۸۹ به منظور انجام فرایند تکمیلی ثبت‌نام فراگیران در آزمون به مدت یک هفته در دسترس متقاضیان خواهد بود و نتایج مربوط به آزمون فوق روز چهارشنبه مورخ ۹۹/۶/۱۹ در سامانه مذکور قابل بهره‌برداری است.»

به گفته شفیعی آزمون جامع دوره‌های کوتاه‌مدت گردشگری مهم‌ترین محک و سنجش آموخته‌ها ومهارت‌های فراگیران این دوره‌ها است که سالانه در دو مقطع زمانی به همت دفتر مطالعات آموزش گردشگری وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی برگزار می‌شود.