سخنگوی جمعیت خدمتگزاران زائران پیاده امام رضا(ع) گفت: در شهر مشهد متولی زیارت زیاد است و این تعدد متولی‌های حوزه زیارت گاهی برای زائر سردرگمی‌هایی ایجاد می‌کند.

به گزارش پایگاه خبری زیارت نیوز، حسین رضایی در خصوص وضعیت مدیریت زیارت در مشهد اظهار کرد: به عقیده من آستان قدس رضوی باید محور زیارت باشد تا در روند کاری موجود بتواند مدیریت بهتری در این حوزه داشته باشد.

وی افزود: البته دولت با تشکیل معاونت زیارت در استانداری خراسان رضوی توانست در جهت همسویی با سایر ادارات این مدیریت را به خوبی انجام دهد اما این معاونت باید تقویت شود زیرا تمام اداراتی که در مشهد فعالیت می‌کنند، به نوعی خدمات‌شان به زائران باز می‌گردد. باید توجه داشت مشهد یک شهر زائرپذیر است و اگر زائری نباشد، اقتصاد این شهر با مشکل مواجه خواهد شد.

سخنگوی جمعیت خدمتگزاران زائران پیاده امام رضا(ع) تصریح کرد: تمام کسانی که مدیریت زیارت را قبول می‌کنند، تنها هدف‌شان خدمت به زائر است و این اقدام بسیار خوبی به شمار می‌رود اما باید در برخی از حوزه‌ها حتما هماهنگی داشته باشیم و یک مدیریت واحد این اداره امر زیارت را بر عهده گیرد.

وی بیان کرد: اکنون نهادها و اداراتی مثل میراث فرهنگی و گردشگری، شهرداری، اوقاف، سازمان تبلیغات اسلامی، هیات‌های مذهبی و حوزه علمیه استان هر کدام به تنهایی بخشی از این مدیریت را بر عهده دارند و در حوزه زیارت اقداماتی انجام می‌دهند. این اقدامات متفرقه کار را برای سیستم تصمیم‌گیری در حوزه زیارت با مشکل مواجه می‌کند. معتقد هستم که اگر ما محور فعالیت‌های حوزه زیارت را در بخش غیردولتی به آستان قدس رضوی و در بخش دولتی به معاونت زیارت واگذار کنیم، قطعا با همسویی و هماهنگی یکدیگر می‌توانند این مدیریت را به خوبی انجام دهند و مشکلات پیش روی زیارت را حل کنند.

رضایی با اشاره به اینکه ما در حوزه زائران پیاده به این وفاق مدیریتی رسیده‌ایم، اضافه کرد: معاونت زیارت توانست به خوبی به این حوزه کمک کند چرا که از ظرفیت دولتی برای این زمینه استفاده شد. برای مثال سیستم‌هایی مرتبط با زیارت و حاکمیت مانند امنیت و بهداشت برای رفاه حال زائران به کار گرفته شد.

وی خاطرنشان کرد: به نظر می‌آید امروز حوزه زیارت تنها محدود به خراسان نیست و شهرهای زیارتی دیگری هم به این حوزه ورود دارند اما به طور کلی محور زیارت باید شهر مشهد باشد. از آنجایی که بودجه زیارت در طول سال‌های گذشته کاهش پیدا کرده، از نمایندگان مجلس می‌خواهم حتما به این موضوع توجه کنند.

سخنگوی جمعیت خدمتگزاران زائران پیاده امام رضا(ع) تاکید کرد: معاونت زیارت، نمایندگان مجلس و تمام افرادی که در این حوزه دستی بر آتش دارند، حتما پیگیری کنند تا بودجه زیارت را برای تحقق مدیریت بهتر افزایش دهند زیرا اگر این بودجه نباشد، هیچ کاری پیش نمی‌رود.

وی اظهار کرد: اکنون میراث فرهنگی و گردشگری استان و نیز حوزه معاونت زیارت به بخش‌های غیردولتی مانند هتل‌ها کمک می‌کنند. در این زمینه مشکلاتی وجود دارد که میان سازمانی است و باید با کمک یکدیگر حل شود؛ در حال حاضر هتل‌هایی وجود دارد که در حوزه زیارت فعالیت می‌کنند و در میان راه رها شده‌اند زیرا میان شهرداری و میراث فرهنگی اختلاف وجود دارد. بنابراین این سرمایه‌های سرگردان باید در حوزه معاونت زیارت حل و فصل شود.