معاون شهرسازی و معماری شهردار مشهد گفت: با توجه به اهمیت نما‌های ساختمانی و تاثیر آن در زیبایی جلوه شهری از یک مقطعی به بعد دیگر به هیچ ساختمان بدون نما، پایان کار داده نمی‌شود.

محمدرضا حسین نژاد اظهار کرد: اخیراً حتی ساختمان‌های جانبی که شهروند به هنگام حرکت رؤیت می‌کند نیز به دلیل مسائل مربوط به زیبایی بصری باید نماسازی شود؛ بنابراین بر اساس این دو بند برای هیچ ساختمان بدون نما پایان کار صادر نمی‌شود مگر اینکه نما‌های لازمه را ایجاد و به زیبایی شهر کمک کرده باشند.

وی تاکید کرد: در محور‌های منتهی به حرم و بافت‌های خاص به دنبال وضع ضوابطی هستیم تا نمای ساختمان‌ها در شأن تشرف به حرم باشد.

معاون شهرسازی و معماری شهردار مشهد تصریح کرد: با توجه به اینکه بخش‌های زیادی از ساختمان‌سازی در این محدوده شکل گرفته و تعداد ساختمان نوساز کم است، دستور کار دیگر این است که با حفظ وضع موجود بتوانیم طرح‌هایی را ارائه کنیم تا ساختمان‌های موجود در محور‌های منتهی به حرم از نمای خاص برخوردار شوند، ولی برای ساختمان‌های جدید قطعاً مشخصات نما در کمیته نما بررسی خواهد شد.

وی در رابطه با مشوق‌های شهرداری در خصوص ساخت و ساز در بافت‌های فرسوده، تاکید کرد: شهرداری مشهد، سازمان بازآفرینی را در این زمینه ایجاد کرده و در ۶۴ محله و هشت پهنه به دنبال ایجاد دفاتر تسهیلگری است که بتواند بافت‌های فرسوده‌ای را که بیشتر در مرکز شهر قرار دارند را بازآفرینی کند.

حسین نژاد گفت: به دنبال دفاتری هستیم که با توجه به نقش تسهیل‌گر بتواند این ارتباط مشارکتی مردم با شهرداری را افزایش داده و احیای بافت‌های فرسوده به معنی واقعی مسیر خود را پیدا کند.