مدیر گردشگری سلامت دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت:زمانی که تعداد شرکت‌های گردشگری سلامت مجاز افزایش یابد، تعداد دلالان نیز کاهش خواهد یافت.

مدیر گردشگری سلامت دانشگاه علوم پزشکی مشهد در خصوص ساماندهی دلالان گردشگری سلامت گفت: دانشگاه علوم پزشکی مشهد در این خصوص وظیفه‌ای ندارد اما در کمیته گردشگری سلامت خراسان رضوی و تمام دستگاه‌های استان همفکری خوبی برای این منظور صورت گرفته تا شرکت‌های مجوزدار و رسمی تقویت شود. طی یک سال گذشته بیش از ۱۰۰ شرکت گردشگر سلامت در مشهد تاسیس شده است. زمانی که تعداد شرکت‌های گردشگری سلامت مجاز افزایش یابد، تعداد دلالان نیز کاهش خواهد یافت و دست‌شان بسته خواهد شد.

خوش‌شکن به ایسنا یادآور شد: همچنین یکی دیگر از اقدامات کمیته گردشگری سلامت خراسان رضوی شناسنامه‌دار کردن دلالان است. این کمیته در نظر دارد تمام کسانی که در گردشگری سلامت به صورت دلال فعالیت دارند را شناسایی کرده و برای آنان مجوز صادر و ایشان را ساماندهی کند. وقتی این دلالان آموزش ندیده‌اند، برخورد غیرحرفه‌ای با گردشگران خارجی دارند که این موضوع علاوه بر ایجاد خسارت به گردشگری سلامت به فرهنگ جمهوری اسلامی و مشهد نیز صدمه وارد خواهد کرد.