شهردار مشهد گفت: ما به مثلث خادم، زائر و مجاور اعتقاد داریم و معتقدیم در مشهد باید صفات امام رضا(ع) را به شهر تسری دهیم.

سید عبدالله ارجائی افزود: مشهد یک روستا نبوده که تبدیل به شهر شود یا ویژگی خاص جغرافیایی همچون قرار گرفتن در کنار یک چشمه و رود نداشت همچنین مشهد یک نقطه اقتصادی نیز نبوده که تبدیل به شهر شود بلکه یک باغ خصوصی بود که ۱۲۰۰ سال قبل بعد از دفن پیکر مطهر امام هشتم جمعیت پذیر شد و گوی سبقت را از سایر شهر‌های اطراف برده است.

وی با اشاره به اینکه اینجا شهر امام رضا (ع) است، افزود: برخی حرم امام رضا (ع) را به گیت‌ها محدود می‌کنند که اینگونه نیست، زیرا تمام مشهد حرم شهر و الگوی زندگی و سبک زندگی نیز خادم، زائر و مجاور است.

شهردار مشهد بیان کرد: از زمانی که فرد وارد شهر مشهد می‌شود تا هنگامی که به خانه بازمی‌گردد، زائر امام رضا (ع) است و واژه زائر، شان بیشتری از واژه گردشگر دارد. خادم بودن نیز فقط به دربان و کفشدار خلاصه نمی‌شود، هرکس به زائر و مجاور امام هشتم خدمت کند، خادم است.