سرپرست سازمان فرهنگی و اجتماعی شهرداری مشهد بر لزوم حفط بناهای تاریخی پیرامون حرم مطهر رضوی تأکید کرد و گفت: دیگر نباید مسجد و بنای تاریخی و هویتی در بافت پیرامون حرم تخریب شود.

سیدمجتبی منتظری در حاشیه مراسم آغاز عملیات اجرایی احداث مسجد «هفت درب» مشهد، اظهار کرد: در پاسخ به دغدغه ساکنان محل یک باب مسجد واقع در بافت پیرامونی حرم مطهر رضوی با همان عنوان هویتی «هفت درب» با معماری شکیل که دارای هفت در نیز خواهد بود در زمینی به مساحت ۱۸۰ مترمربع با ۱۵۰ متر زیربنا ظرف مدت سه ماه احداث و برای استفاده در اختیار مردم قرار داده خواهد شد.

وی ادامه داد: امیدواریم با همتی که وجود دارد و تغییر فرآیندهای شهرسازی و اصلاحاتی که در طرح نوسازی بافت فرسوده پیرامونی حرم مطهر رضوی صورت گرفته، پس از این مجبور به تخریب مسجد و سایر بناهای تاریخی و هویتی که در این بافت قرار گرفته نباشیم بلکه به سمت بازآفرینی و حفظ این آثار حرکت کنیم که ساخت مسجد «هفت درب» یکی از این اقدامات است.

سرپرست سازمان فرهنگی و اجتماعی شهرداری مشهد با بیان اینکه «بیشترین مساجد مشهد در منطقه ثامن وجود دارند»، تصریح کرد: این مساجد باید با همان ساختار هویتی خود حفظ شوند، لذا هدف و تلاش ما این بوده و بر آن تأکید داریم که دیگر مسجدی تخریب نشود.

وی اضافه کرد: در این دوره از مدیریت شهری اهتمام ویژه‌ای بر بهسازی و نوسازی مساجد شده است و خوش‌بختانه اکنون ارتباط خوبی میان شهرداری و مساجد وجود دارد.