مدیر تسهیل‌گری و مشارکت‌های مردمی شرکت عمران و مسکن‌سازان ثامن معتقد است بافت پیرامونی حرم رضوی با بازگشت زندگی و سکونت مردم در این محدوده می‌تواند مجددا زنده شده و آینده مشهد را رقم بزند.

مجتبی گیوه‌چی اظهار کرد: تلاش می‌کنیم با این طرح که مفهوم سکونت و زندگی مردم را جدی گرفته، مجددا بازگشت مردم به بافت پیرامونی حریم رضوی را زنده کنیم. مکتب خانه بافت به عنوان یک نهاد فرهنگی که به صورت نیمه خصوصی اداره می‌شود، می‌خواهد پیشران این اتفاق باشد.

وی با اشاره به اینکه آینده مشهد از احیای بافت پیرامونی حرم می‌گذرد، افزود: خانه بافت مهم‌ترین دفتر مطالعات و اتاق فکر درباره بافت پیرامون حرم رضوی را تشکیل داده است. تشویش و آشوبی که تمام ساحت‌های مدنیت و شهریت مشهد را تغییر داده، باید از جایی مداوا شود که ضربه خورده است.

مدیر تسهیل‌گری و مشارکت‌های مردمی شرکت عمران و مسکن‌سازان ثامن تصریح کرد: احیای بافت پیرامونی با بازگشت مردم به آن برای طرح تاش اهمیت چندانی نداشت و همانند یک زمین سوخته با این بافت برخورد می‌شد. بافت پیرامونی حرم مطهر را باید مجددا از روایت آدم‌های آن زنده کنیم. بافت پیرامونی تنها با ساختمان‌ها و معماری اسلامی‌اش زنده نمی‌شود؛ هرچند خانه‌های تاریخی باید محفوظ بماند، احیا شود و کاربری جدیدی دریافت کند اما مردم مشهد نباید به عنوان خوابگاه به بافت اطراف حرم رضوی نگاه کنند. به اندازه کافی هتل و خوابگاه در این بافت ساخته‌ایم و به بهانه زائر بافت هزار ساله را منهدم کرده‌ایم.

زندگی در بافت پیرامونی حرم باید مجددا زنده شود

گیوه‌چی ادامه داد: این احیا باید به ۲ روش انجام شود. در وهله نخست باید نهادهای فرهنگی و مردمی با مشارکت مردم فعال شوند. راهکار دیگر این است که در بافت پیرامونی مجاورت و زندگی مجددا زنده شود. فرهنگ پیرامون زندگی شهروندان شکل خواهد گرفت چرا که سرچمشه فرهنگ را زندگی مردم می‌دانیم.

وی اضافه کرد: شاکله فرهنگ دارای سه اصل اقلیم، زبان و انسان است که باید در بافت زنده شود. در وهله نخست در بافت پیرامونی حرم رضوی انسان نادیده گرفته شد و ۷۰ هزار نفر آستانه جمعیت طرح تاش به ۱۰ هزار نفر رسیده است. با آن طرح زندگی‌ها نابود و همین موضوع باعث کوچ مردم شد.

بافت پیرامونی نیازمند توجهات ویژه فرهنگی است

مدیر تسهیل‌گری و مشارکت‌های مردمی شرکت عمران و مسکن‌سازان ثامن بیان کرد: مدیریت شهری در حال حاضر همراه است اما اتفاقات دیگری هم باید رخ دهد. باید اصحاب فرهنگ را به این منطقه دعوت کنیم تا بازآفرینی مردم به این منطقه را رقم بزنند. یک منطقه را تهی از معنا کرده‌اند و از این پس باید توجه ویژه فرهنگی به این منطقه صورت گیرد. آستان قدس می‌گوید آن طرف دیوار حرم به ما ارتباطی ندارد؛ شهرداری هم تاکید دارد بافت پیرامونی به ما مربوط نیست. در واقع بافت پیرامونی حرم رضوی به یک خلا تبدیل شده است.

گیوه‌چی تاکید کرد: راه حل این موضوع توجه اهل فرهنگ است. البته اقدامات فرهنگی باید در کنار رونق کسب و کارهای محلی باشد. از همین رو پیش از آن‌که مکتب بافت را راه‌اندازی کنیم، مجتمع اشتغال ایجاد کرده‌ایم. خیاط‌خانه، کارگاه فرش دستباف و بازار سوغات در بافت پیرامونی ایجاد شده که این مجموعه‌ها اغلب توسط زنان سرپرست خانوار درون بافت پیرامونی فعالیت دارد.

  • منبع خبر : ایسنا