نماینده مردم سبزوار در مجلس یازدهم گفت: بعید است استاندار خراسان رضوی به عنوان گزینه وزارت صمت معرفی شود.

علی اصغر عنابستانی درخصوص اظهاراتی مبنی بر معرفی استاندار خراسان رضوی به عنوان گزینه وزارت صمت، بیان کرد : یک ماه قبل آقای رزم حسینی با حضور در مجلس در این خصوص اعلام کرد این صحبت‌ها بیشتر در فضای رسانه‌ای مطرح و پیشنهادی رسمی به ایشان داده نشده است، از یک ماه قبل تا به الان هم من اطلاعی ندارم و بعید هم می‌دانم چنین اتفاقی بیفتد، چراکه هم خود آقای رزم حسینی تمایل به ادامه فعالیت در خراسان رضوی دارد و هم به نظر من بعید است که چنین پیشنهادی از طرف دولت به ایشان داده شود . 

وی در ادامه گفت : اگر چنین پیشنهادی مطرح شود ، من فکر می‌کنم آقای رزم حسینی در شرایط فعلی گزینه مناسبی برای این وزارتخانه خواهند بود. حداقل ما نمایندگان خراسان رضوی که با ایشان کار کرده‌ایم، نظر مثبتی نسبت به این موضوع خواهیم داشت، برای استانداری خراسان رضوی هم حتما گزینه مناسبی پیدا خواهد شد.