با توجه به ظرفیت های پیش بینی شده روزهای ۱۱ و ۱۲ اسفند ماه ثبت نام قطعی انجام و از ۲۵ اسفندماه نیز اعزام های نوروزی به عتبات عالیات آغاز می شود و تا هشتم فرودین ۱۴۰۱ ادامه خواهد یافت.

رئیس سازمان حج و زیارت گفت: پیش ثبت نام سفرهای عتبات نوروزی از ۳۰ بهمن ماه آغاز و تا ششم اسفندماه ادامه خواهد داشت.

علی رضا رشیدیان نشست شورای برنامه‌ریزی و هماهنگی بعثه مقام معظم رهبری و سازمان حج و زیارت با اشاره به اینکه اطلاعات تکمیلی ۲۵ بهمن ماه اعلام خواهد شد، اظهارداشت: با توجه به ظرفیت های پیش بینی شده روزهای ۱۱ و ۱۲ اسفند ماه ثبت نام قطعی انجام و از ۲۵ اسفندماه نیز اعزام های نوروزی به عتبات عالیات آغاز می شود و تا هشتم فرودین ۱۴۰۱ ادامه خواهد یافت.